FAQ

Prospektansökan inlämnad

Den 2 mars inlämnades till Finansinspektionen en ansökan om godkännande av Prospekt. Prospekt krävs då Erbjudandet att förvärva andelar i det svenska bolaget med betalning i fondandelar i J&O Forest Fund riktar sig till fler än 149 personer i Sverige. Normal...

read more

Prospectus filed for approval

On March 2 an application for approval of Prospectus was filed with the Swedish financial authority, Finansinspektionen. This is required as the Offer is directed to more than 149 individuals in Sweden. Normal turn around time is 20 days. After approval from...

read more

Vad kommer aktierna i Newco att spegla?

Det nya bolaget kommer ha samma tillgångar som fonden och det kommer framöver att arbeta med direktägande i skog också, men mer med inriktning åt bioenergi (pellets).  

read more

The shares in Newco – what will they reflect?

Newco will have the same assets as the fund today holds. Newco will have direct ownership of forest and standing timber. Going forward Newco will continue investing into forest with a slight bias towards the bio-energy sector (fast growing trees for bio-energy...

read more

Jag har inte fått någon information skickad til mig. Varför?

Det har varit två utskick till samtliga investerare som är införda i fondens andelsägar-register. Det första utskicket från den 27 september handlade om suspendering av återköp. Det andra utskicket den 11 november handlade om fondens omstrukturering från fond till...

read more

I have not received any Notice to investors. Why?

There has been two Notice to investors that have been sent to all of the Fund´s investors listed in the share ledger. The first one, sent on Sep 27 related to the suspension of redemptions. The second one, sent on Nov 11 related to the complete re-structuring and...

read more