Select Page

INVESTERA ENKELT I SKOG 

Nu har du möjlighet att investera i en internationell skogsfond med hela sex års stark historik. Du gör det enkelt via ett svenskt depåbevis.
Skog som tillgångsslag har genom århundraden stått för en stark alternativ avkastning. Vi förvaltar idag 55MEUR och investerar i både tropisk skog i Brassilien och vanlig nordeuropeisk skog i Lettland. Siffrorna talar för sig själva.

CLASS D / SVENSKT DEPÅBEVIS 2018

Class D

EMISSION AV SVENSKA DEPÅBEVIS

Forest Fund investerar direkt i reala tillgångar. Inom EU finns inte riktigt något bra fondformat för reala tillgångar som dessutom ger vanliga icke-professionella investerare access. Därför är J&O Forest Fund reglerad på Bermuda som har friare placeringsregler och vi har idag investerare från hela världen. För att svenska investerare enkelt ska kunna gå in i fonden har vi skapat ett Svenskt Depåbevis (SDB). Vad är det då? Det är en vanlig svensk aktie, med svenskt ISIN-nummer, som direkt speglar vår andelsklass D.

Depåbevisen emitteras ut precis som en aktie och priset är senaste NAV-kurs för andelsklass D. Just nu pågår en emission via Mangold Fondkommission fram till den 15 mars. När du väl har dina SDB-aktier kan du handla dem på Mangoldlistan. Du kan också växla in SDBn till andelsklass D och begära inlösen från fonden, precis som i en vanlig fond

Det finns inga garantier för att en investering i J&O Forest Fund inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i J&O Forest Fund återfår hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.