News

Uppdatering

Vi har inte mycket ny information att delge utan inväntar fortfarande svar och godkännande från fondens reglerande myndighet på Bermuda. Vår lokala advokatbyrå är av uppfattningen att det nu borde ligga nära i tid. Efter godkännande på Bermuda ska Finansinspektionen...

read more

Uppdatering

Vi hade hoppats att nu till midsommar kunna gå ut med erbjudandet om konvertering. På grund av nedstängningar i delar av världen som påverkar oss (Brasilien, Bermuda) som en följd av Covid-19 blev det inte fallet. Medan plantagerna och skogarna står intakta och växer...

read more

Årsbesked 2019

Om du behöver rapportera ditt innehav i fonden per årsskiftet, vänligen hänvisa till detta dokument.

read more

Year-End Statements 2019

If you need to report your year-end holding and value of shares in the Fund, please refer to this statement.

read more

Sep 30 NAV delay

The end of the Fund´s financial year is Sep 30. We always try to have updated volume assessments of the forest holdings as well as current updated price data. We have seen delays in the delivery of these data from the independent forest engineers we use. Now, data has...

read more

Comment on Brazil wildfires: Update

Few people have missed the wildfires currently raging in Brazil. In any forest wildfires are part of the natural cycle, in Brazil such fires are annual occurrences during the dry season. But this year and in some areas they are aggravated. Statistics from the...

read more

NEXT CUTOFF DATE SEP 27

In order to be included in the Oct 1 Dealing, investors must send in subscriptions and funds not later than Sep 27.

read more

Password protected NAV statements

As of the January 2018 NAV statement all clients will need to insert a personal password in order to open the PDF file. The password is always "JO" directly followed by the investor ID number which can be found on previous statements.

read more