Select Page

News

Update 1 June

There has been progress on a number of points described briefly here in English. Uppdatering på svenska

read more

Asset Report Sep 2021

While the Fund´s subscriptions and redemptions as well as official periodical NAV production currently remain suspended, we believe it worthwhile to take a closer look at the portfolio, why we put together this asset report 

read more

Uppdatering 24 maj

Här en statusuppdatering per den 24 maj, 2021. Årsbokslut Revisionen som genomförs av BDO Brasilien är fortfarande pågående. Nästa steg Det nuvarande fokus är att färdigställa årsredovisning och samtidigt planera för förstärkning av fondens likviditet på kort och lång...

read more

Update 24 May

Here is a brief status report as of May 24, 2021. Audit The audit being conducted by BDO Brazil is still ongoing. Next steps The current focus is to finalize the audit while planning for the enhancement of short and long term liquidity in the fund. There is an...

read more

Update April 23

Here is a brief status report as of April 23, 2021. To speed up the work of finalizing the annual report, in these challenging pandemic conditions, the Fund has changed auditor from KPMG Cyprus to BDO Brazil as the vast majority of assets are held in Brazil. BDO is...

read more

Uppdatering 23 april

Här följer en kort uppdatering per den 23 april, 2021. För att påskynda slutförandet av årsredovisningarna, i dessa utmanande coronatider, har fonden beslutat att byta revisor från KPMG Cypern till BDO Brasilien, eftersom huvuddelen av tillgångarna är i Brasilien. BDO...

read more