Select Page

Uppdatering 24 maj

Här en statusuppdatering per den 24 maj, 2021. Årsbokslut Revisionen som genomförs av BDO Brasilien är fortfarande pågående. Nästa steg Det nuvarande fokus är att färdigställa årsredovisning och samtidigt planera för förstärkning av fondens likviditet på kort och lång...

Update 24 May

Here is a brief status report as of May 24, 2021. Audit The audit being conducted by BDO Brazil is still ongoing. Next steps The current focus is to finalize the audit while planning for the enhancement of short and long term liquidity in the fund. There is an...

Update April 23

Here is a brief status report as of April 23, 2021. To speed up the work of finalizing the annual report, in these challenging pandemic conditions, the Fund has changed auditor from KPMG Cyprus to BDO Brazil as the vast majority of assets are held in Brazil. BDO is...