Select Page

Vilka dokument behöver jag fylla i?

Du kommer att behöva fylla i en fysisk anmälningssedel där det bland annat framgår vart aktierna i Newco ska levereras. Aktierna har ett svenskt ISIN nummer. Vid konverteringstillfället kommer aktierna att vara onoterade.

Vad är tidplanen för konverteringen?

Tidplanen nu är att ett Erbjudande i form av ett prospekt och en anmälningssedel kommer att distribueras så snart som möjligt 2020. Prospektet ska godkännas av svenska Finansinspektionen.

What is the timeline for conversion?

The plan is that an Offering Prospectus and a subscription form is to be distributed as early as possible 2020. The Prospectus requires approval from the Swedish Financial Authority.