Det har varit två utskick till samtliga investerare som är införda i fondens andelsägar-register. Det första utskicket från den 27 september handlade om suspendering av återköp. Det andra utskicket den 11 november handlade om fondens omstrukturering från fond till listat bolag samt avveckling av fonden i des nuvarande form, samt suspendering av köp och NAV. Om du inte har fått dessa kan det bero på någon av dessa fyra orsaker: 1) Du har investerat via en försäkring såsom Quantum eller Danica. 2) Du har din investering via en depåhållare eller bank. 3) Den epostadress du uppgivit är gammal eller icke-fungerande. 4) Du har investerat i en SDB, ett svenskt depåbevis med svenskt ISIN-nummer. Då får du kontakta Mangold Fondkommission. Om du är i den situation som beskrivs under punkt 1) eller 2) så får du ta kontakt med de som håller investeringen för din räkning (exempelvis försäkringsbolaget).