Den 2 mars inlämnades till Finansinspektionen en ansökan om godkännande av Prospekt. Prospekt krävs då Erbjudandet att förvärva andelar i det svenska bolaget med betalning i fondandelar i J&O Forest Fund riktar sig till fler än 149 personer i Sverige. Normal handläggningstid är 20 dagar. Efter godkännande från Finansinspektionen kommer Erbjudandet att distribueras snarast till fondandelsägare i J&O Forest Fund.