Select Page

As investors will be aware, we submitted our initial application to the Bermuda Monetary Authority (the Fund’s regulator in Bermuda) for approval of the Wind-Up process on 29 June 2020. We received the BMA’s initial written follow-up questions on 1 September 2020 and on 25 Sep we sent the response to the BMA. The Fund and its advisors continue to engage with the BMA on the Wind-Up process application.

Som meddelats tidigare lämnade fonden en första ansökan om tillstånd för en avvecklingsprocess till Bermuda Monetary Authority (fondens reglerande myndighet) den 29 juni 2020. Vi fick myndighetens svar med frågor den 1 september 2020 och den 25 september skickade vi så svar tillbaka till BMA. Fondens och dess rådgivare håller löpande kontakt med BMA avseende ansökan om avveckling.