Select Page

Här följer en kort uppdatering per den 23 april, 2021.
För att påskynda slutförandet av årsredovisningarna, i dessa utmanande coronatider, har fonden beslutat att byta revisor från KPMG Cypern till BDO Brasilien, eftersom huvuddelen av tillgångarna är i Brasilien. BDO är världens sjätte största revisionsbyrå och BDO Brasilien har helt naturligt en stor erfarenhet av skogstillgångar då skogsindustrin är en huvudnäring i Brasilien. Vidare har fonden också beslutat att byta fondadministratör från Apex, med dess kontor i Dublin, till Krypton Fund Services som är baserade på Bermuda. Sammanfattningsvis medför dessa två ändringar, som båda är godkända av fondens reglerande myndighet BMA, att revisionen kommer närmare tillgångarna och administrationen sker i fondens legala jurisdiktion. När väl årsredovisningarna är färdiga, vilket beräknas vara inom 30-45 dagar, kommer fonden att fortsätta med att sälja och/eller avverka samtliga tillgångar som en del i fondens verksamhet och beräknar att, efter erforderliga tillstånd inhämtats från fondens tillsynsmyndighet på Bermuda, genomföra en strukturerad avveckling av fonden och då utbetala medel till andelsägarna. Den exakta formen och tidplanen för detta kommer framgå av avvecklingsplanen som kan offentliggöras efter godkännande.

Eftersom insättningar, uttag och NAV i fonden fortfarande är avstängda har investment managern för avsikt att publicera en informell, icke-bindande, Värderingsguide per den 31 december 2020, 31 mars 2021 och 30 juni 2021, som ett hjälpmedel för investerarna att bedöma värdet av sin investering. Dessa beräknas publiceras den 30 april, 30 maj och 20 juli 2021.