Vi hade hoppats att nu till midsommar kunna gå ut med erbjudandet om konvertering. På grund av nedstängningar i delar av världen som påverkar oss (Brasilien, Bermuda) som en följd av Covid-19 blev det inte fallet. Medan plantagerna och skogarna står intakta och växer inväntar vi nu godkännande från fondens reglerande myndighet på Bermuda.

//