Select Page

Tidplanen nu är att ett Erbjudande i form av ett prospekt och en anmälningssedel kommer att distribueras så snart som möjligt 2020. Prospektet ska godkännas av svenska Finansinspektionen.