Om du väljer att inte konvertera dina fondandelar till aktier i NewCo så kommer fonden att utnyttja sin rättighet, enligt fondstatuterna, att tvångsinlösa dina fondandelar. Utbetalning kommer inte att ske i kontanter utan genom utdelning av tillgångar i fonden motsvarande återköpspriset (dvs NAV). Du kommer då att få underliggande tillgångar i fonden – till samma NAV-värde som en kontantutbetalning – bestående av arrendeavtal i en eller flera plantager i Brasilien, eller onoterade aktier i Baltic Forest AB som äger skogsfastigheter i Lettland.