Det nya bolaget kommer ha samma tillgångar som fonden och det kommer framöver att arbeta med direktägande i skog också, men mer med inriktning åt bioenergi (pellets).