Select Page

Du kommer att behöva fylla i en fysisk anmälningssedel där det bland annat framgår vart aktierna i Newco ska levereras. Aktierna har ett svenskt ISIN nummer. Vid konverteringstillfället kommer aktierna att vara onoterade.